Furniture Proyectos S.L.

CIF: B-56133929

Batalla del Salado, 9 14012 CÓRDOBA

1. LLEGEIXI ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS
Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre Forniture Proyectos S.L, Batalla del Salado, 9 14012 CÓRDOBA i amb CIF B-56133929 (d'ara endavant, OPORTUNISSIMO) i els tercers (d'ara endavant, "Clients") que es donin d'alta com usuaris i/o adquireixin productes a través de la botiga en línia del lloc web oficial de Furniture Proyectos S.L. (http://www.oportunissimo.com", d'ara endavant la "Botiga").
2. OBLIGACIONS DE L'USUARI
El Client s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes ia utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de manera diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el que disposen aquestes Condicions Generals, i haurà d'abstenir-se així mateix d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal i gaudi de la Botiga per part dels altres Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets d'OPORTUNISSIMO, els seus proveïdors, Clients o en general de qualsevol tercer.
3. PRODUCTES
OPORTUNISSIMO es reserva el dret a decidir, a cada moment, els Productes que s'ofereixin als Clients a través de la Botiga. En particular, OPORTUNISSIMO podrà en qualsevol moment addicionar nous Productes als oferts o inclosos a la Botiga, entenent-se que tret que es disposi una altra cosa, aquests nous Productes es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, OPORTUNISSIMO es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i la utilització en qualsevol moment i sense avís previ de qualsevol de les diferents classes de Productes que s'ofereixen a la Botiga.

Els Productes inclosos a la Botiga es correspondran de la manera més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen detallats a la seva fitxa de producte penjada a la Botiga.

Malgrat tot, els colors i tonalitats presentats poden variar en funció del monitor on es visualitzin i no representen un contracte a l'hora de compra. Les fotografies que apareixen a la botiga tenen un caràcter merament orientatiu.

Potser per a certs productes, com ara els sofàs, a causa de les característiques especials de fabricació manual i depenent del lloc exacte del mesurament dels articles, la mesura varie de +/- 1 a 5 centímetres per mòdul. Els mobles en general poden variar la seva mida en alguns cm depenent del lloc de mesura o del procés de muntatge. OPORTUNISSIMO no es responsabilitza de l'error comès pel client en seleccionar una mesura o combinació de mòduls ja que s'ofereix tota la informació a la Botiga.
4. PREUS
Els preus indicats a OPORTUNISSIMO són a Euros i inclouen l'IVA, però no inclouen les despeses d'enviament. Les despeses de lliurament difereixen en funció de la direcció de lliurament del client i del pes i les dimensions dels articles demanats. Les despeses de lliurament s'indiquen a la cistella i es confirmen en validar la comanda. Les despeses de lliurament es facturen al final de la comanda i se sumen al preu dels articles demanats.

OPORTUNISSIMO es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment, però els productes es facturaran en base a les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data. En el cas de les vendes flaix els preus només apliquen durant el període de vigència indicat de la mateixa o fins a esgotar les existències del producte ofert.
5. RESERVA DE PROPIETAT I RISCOS
OPORTUNISSIMO conserva la propietat dels béns venuts fins al moment en què es faci el pagament efectiu de l'import principal i els suplements. L'impagament d'una de les parts pot provocar la reclamació dels béns.

Aquestes disposicions no constitueixen cap obstacle per al traspàs al client, a partir del lliurament, dels riscos de pèrdua i deteriorament dels béns adquirits, així com dels danys que puguin ocasionar.
6. DISPONIBILITAT
El client convé i accepta en aquest moment que OPORTUNISSIMO acceptarà la seva comanda en funció dels seus estocs disponibles i dels estocs dels seus fabricants i proveïdors i que farà tot el possible per respondre totes les comandes.

Pel que fa a la venda flaix, els clients només poden demanar els productes posats a la venda durant el període de vigència de la venda flaix, que s'indica en temps real a la botiga i dins del límit d'existències disponibles. Un cop finalitzat el termini de venda flash d'un producte i/o en cas que el producte no estigui disponible, aquest deixarà d'estar a la venda.

En cas que un producte no estigui disponible després de confirmar la comanda i després del tancament de la venda corresponent, OPORTUNISSIMO informarà el client per correu electrònic o per telèfon del lliurament parcial de la seva comanda o de la seva anul·lació. OPORTUNISSIMO proposarà al client el reemborsament de les quantitats ja abonades en forma de val de compra, o bé mitjançant transferència bancària o xec.
7. PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES
Per realitzar el pagament total dels articles del present contracte, el client podrà optar per algunes de les següents formes de pagament:

Pagament mitjançant targeta. El client pot triar el pagament mitjançant targeta de crèdit, fent l'operació en el moment de fer la comanda. El pagament en línia mitjançant targeta de crèdit es fa a través del sistema de seguretat (de la plataforma segura del grup BSCH) que permet el xifratge de les dades bancàries del client durant la transmissió per la xarxa.

Pagament a través de PayPal. El client pot triar el pagament a través de PayPal, usant el compte PayPal o la targeta de dèbit o crèdit, de manera ràpida i segura sense compartir informació financera amb OPORTUNISSIMO.

Pagament finançat, mitjançant finançament on line SEQURA sent de compliment obligat, en aquest cas, el que estableixen les condicions particulars i generals contingudes en el contracte que es formalitzi entre el client i Sequra.

Pagament amb Bizum, mitjançant telèfon associat al servei, i per a un import mínim de 0.50€.

Pagament mitjançant transferència bancària. El client haurà de fer una transferència bancària o ingrés al compte d'OPORTUNISSIMO per import de la comanda. Aquesta transferència s'ha de fer en un termini màxim de set dies laborables des de la realització de la comanda. Si en aquest termini no hi ha constància del pagament, la comanda s'anul·larà automàticament.

Pagament contra reemborsament. El pagament contra reemborsament consisteix en el pagament del 40% de la comanda mitjançant transferència bancària, al compte d'OPORTUNISSIMO que s'indiqui, i el 60% al transportista al moment del lliurament en efectiu. Aquesta forma de pagament no està admesa per als lliuraments realitzats a les Balears.

La comanda del client inicia el curs quan es confirma el cobrament al compte bancari d'OPORTUNISSIMO (per a les formes de pagament targeta, transferència bancària, pay pal i contra reemborsament). En el cas de pagament finançat, l'acceptació de la comanda estarà supeditada a l'aprovació definitiva del finançament per part de l'entitat financera, i la comanda quedarà automàticament anul·lada en el cas que aquesta aprovació no arribés a produir-se.
8. SERVEI DE LLIURAMENT A DOMICILI
Els terminis de lliurament variaran segons el producte i la zona de lliurament. Per conèixer-los, cal entrar a la fitxa de cada article. Els terminis de lliurament es computen en base a dies laborables (de dilluns a divendres, excepte festius) i començaran a comptar des de la confirmació del pagament al compte bancari d'OPORTUNISSIMO o, en el cas de les comandes finançades, l'acceptació definitiva per part de lentitat financera. Les comandes amb data de lliurament o de formalització de comanda durant el mes d'agost poden patir retards a causa del període de vacances de la majoria de fabricants.

Les comandes formades per diversos articles amb diferents terminis de lliurament, el temps de lliurament de la comanda serà el del producte amb el termini de lliurament més gran. Es realitzarà un únic enviament amb tota la compra encara que en alguns casos, per raons de logística interna, poden haver-hi enviaments parcials amb dates de lliurament diferents.

Quan el client vulgui que la mercaderia se li lliuri més tard de la data prevista, ho haurà d'indicar en el moment de fer la comanda. La mercaderia només es podrà retenir als magatzems un màxim de 20 dies naturals des de la data pactada de lliurament. Un cop transcorregut aquest termini, l'emmagatzematge d'aquesta mercaderia té un cost addicional del 10% del valor de la comanda per mes.

En cas d'incompliment de la data de lliurament especificada en més de 21 dies laborables, el comprador podrà optar per anul·lar la comanda mitjançant carta certificada amb justificant de recepció i rebre l'import abonat. L'incompliment en el lliurament no es considera tal si ha estat endarrerit per voluntat pròpia o si no s'ha pogut localitzar el comprador mitjançant les dades facilitades per aquest.

Àmbit de lliurament. Els productes oferts a OPORTUNISSIMO se serveixen dins del territori peninsular espanyol. De moment OPORTUNISSIMO no efectua cap mena d'enviament a Ceuta, Melilla, Illes Canàries ni Illes Balears. Per a determinats productes OPORTUNISSIMO compta amb la col·laboració d'una agència de transport que pot fer els enviaments a Balears, però lliurant la mercaderia a peu de carrer.

Aquells clients que recullin la mercaderia als magatzems d'OPORTUNISSIMO no se'ls cobrarà despeses d'enviament. Pot passar que l'estoc d'alguns articles no es trobi al magatzem central de Fuenlabrada. En aquest cas, s'informarà el client després d'haver formalitzat la comanda.

Per a la recollida de la comanda el client haurà de portar el correu electrònic rebut al costat del seu DNI. En cas que ho arreplegue una altra persona, haurà d'aportar una autorització. La càrrega de la mercaderia al vehicle haurà de realitzar-la el propi client i està subjecta a la seva responsabilitat. A més, haurà de verificar que les dimensions i pesos dels embalums són apropiats al vehicle amb què es realitzarà el transport.

Per als productes enviats per missatgeria, el lliurament es fa sense avís previ. Si el client no es troba al moment del lliurament, se li deixarà un avís i es retindrà el producte durant 10 dies. Passat aquest termini, el client correrà amb les despeses de retorn. La pujada a domicili es realitzarà sempre que els accessos ho permetin: l'edifici ha de disposar d'ascensor on entreu l'embalum a lliurar.

Els lliuraments realitzats amb agència especialitzada de mobles efectuaran els enviaments de dilluns a divendres en horari de matí o tarda; havent acordat prèviament la cita amb el client. Les despeses d'enviament inclouen la pujada a domicili i el lliurament a l'habitació escollida, però no el muntatge que anirà a càrrec del client (el cost d'aquest servei figurarà a la cistella de la compra).

En cas que l'horari ofert per part de l'agència de transport no sigui del gust del client, el podrà modificar o rebutjar, quedant per a un altre dia. Això podria endarrerir lleugerament el lliurament de la mercaderia. El client es compromet a estar al lloc de lliurament el dia acordat per al lliurament amb el transportista ia verificar la conformitat de la comanda i el perfecte estat de la mercaderia en el moment de la recepció.

És responsabilitat del client comprovar que les dimensions de l'article no suposaran un problema d'accessibilitat al vostre domicili, posant especial atenció a les portes, passadissos, ascensors, escales, replans, etc. El servei de transport no està autoritzat a pujar o baixar cap article per la façana, ni a utilitzar politges o mecanismes similars. Així, les despeses addicionals derivades del lloguer de grues, en cas que sigui necessari, aniran exclusivament a càrrec del client.

En cas que no es pugui fer el lliurament el dia previst a causa de dificultats d'accés o de pas no assenyalades prèviament pel client o l'absència d'aquest el dia del lliurament convingut amb el transportista, OPORTUNISSIMO tornarà a facturar les despeses d'enviament . Si el client vol canviar la data de lliurament acordada amb n el transportista, aquest haurà d´avisar amb un mínim de 72 hores d´antelació, al següent compte d´eMail online@OPORTUNISSIMOmobles.es . Es contestarà amb un rebut donant instruccions precises sobre el procés a seguir.

Retirada de productes antics. Si el client ha contractat el servei de retirada de productes antics, el transportista també recollirà els productes vells equivalents als que el client hagi sol·licitat a la compra. Per exemple, si el lliurament és de sofà llit, el transportista retiraria un sofà llit vell. Els productes antics han d'estar desmuntats i llestos per retirar. Mai no es portaran a cap domicili addicional com ara una segona residència. Aquest servei només es podrà contractar durant la realització de la comanda i, en cap cas, durant el lliurament.

La mercaderia es troba en tot moment coberta contra riscos de transport, pèrdua i manipulació. En cas de reclamació en relació amb possibles defectes o marques de deteriorament dels productes (avaria, producte que falta respecte a l'ordre de lliurament, embalatge danyat, productes trencats, etc.), es recomana al client indicar les anomalies a l'albarà del transportista i notificar-les al següent compte d'eMail online@OPORTUNISSIMOmobles.es com més aviat millor, preferentment en un termini de dos dies a partir de la data de lliurament, per tal de poder donar una solució àgil. La reparació i substitució seran gratuïtes per al consumidor i usuari. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per esmenar la manca de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d'enviament, així com els costos relacionats amb la mà d'obra i els materials.

Excepte en el cas de defectes ocults no s'admet cap reclamació després de la recepció dels productes per part del client si aquest no ha seguit el procediment detallat anteriorment.
9. DEVOLUCIONS
De conformitat amb el que disposa l'article 102 de la Llei 3/2014, el client té dret de desistiment, pel qual podrà tornar el producte rebut si comprova que no s'ajusta a les seves expectatives, en un termini màxim de 14 dies naturals, comptats a partir del dia de la recepció de la comanda. El producte haurà de ser tornat sense haver-lo fet servir, sense haver estat muntat i preferentment en el seu embalatge original. En cas de no tornar-se a l'embalatge original pot patir una depreciació de valor.

El client pot exercir el dret de desistiment comunicant la devolució al següent compte d'eMail online@OPORTUNISSIMOmobles.es. Es contestarà amb un rebut donant instruccions precises sobre el procés a seguir. També podreu utilitzar el formulari de desistiment que podreu descarregar aquí.

El client haurà de tornar el producte en el termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què el client comuniqui la decisió de desistiment. No s'acceptaran devolucions fora del termini esmentat anteriorment. Tampoc no es reemborsarà l'import de qualsevol producte que hagi estat danyat pel client. Els productes tornats l'embalatge original dels quals estigui deteriorat d'una manera que vagi més enllà de la seva simple obertura poden patir una depreciació de valor.

A les devolucions es tornaran al client les despeses d'enviament (excepte les despeses addicionals resultants de l'elecció d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat de lliurament ordinària). L'agència de transports d'OPORTUNISSIMO arreplegarà la mercaderia, i el client haurà de fer-se càrrec dels costos de devolució que es deduiran de l'import total a tornar. OPORTUNISSIMO procedirà a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat en la transacció inicial.
10. SERVICI D'ATENCIÓ AL CLIENT
Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels vostres drets, el client podrà enviar un correu electrònic a l'adreça info@oportunissimo.com
11. GARANTIA
D'acord amb el que estableix la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garantia en la venda de béns de consum, tots els articles objecte d'aquest contracte es troben, amb caràcter general, garantits davant de qualsevol defecte de fabricació o disconformitat amb les qualitats que s'especifiquen al contracte, durant un termini de dos anys comptats des de la data de la recepció de cadascun d'ells reconeixent-se al client el seu dret a la reparació de l'article objecte del contracte, així com a la seva substitució, a la rebaixa del contracte preu ia la resolució del contracte, resultant, si escau, la reparació i la substitució de l'article gratuïtes per al consumidor. El consumidor i usuari haurà d'informar el venedor de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement.

No s'hi inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulació indegudes, instal·lació incorrecta no efectuada pel servei tècnic autoritzat OPORTUNISSIMO o materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.

Els articles a la venda a la secció Outlet són articles en liquidació. Aquests articles es venen a un preu molt sota el preu habitual pel fet que es tracta d'excedents de fabricació de la campanya anterior o bé tenen algun tipus de tara. Aquests articles amb tara - indicades a la fitxa del producte - no donen dret a reclamació de garantia sobre la tara que justifica el seu preu tan especial. El client és coneixedor d'aquesta anomalia i accepta a canvi d'un preu excepcionalment baix. D'altra banda, el client sí que conserva la resta de drets i obligacions com si fos un producte OPORTUNISSIMO.

En aquelles incidències que justifiquin l'ús de la garantia, s'optarà per la reparació, la substitució de l'article, la rebaixa o la devolució, en els termes legalment establerts. La garantia perdrà el valor si es modifiquen, alteren o substitueixen algunes de les dades de la mateixa o del justificant de compra.
12. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El client reconeix que tots els elements de la Botiga i de cadascun dels productes, la informació i els materials continguts en aquests, les marques, l'estructura, la selecció, l'ordenació i la presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la mateixa OPORTUNISSIMO o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels que s'hi preveuen específicament.

Llevat que fos autoritzat per OPORTUNISSIMO o si escau pels tercers titulars dels drets corresponents, o llevat que això resulti legalment permès, el client no podrà reproduir, transformar, modificar, desassemblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits al paràgraf anterior. El client haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a què accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través de els mateixos.

El client haurà d'abstenir-se d'eludir o manipular qualsevol dispositiu tècnic establert per OPORTUNISSIMO o per tercers a la Botiga.
13. PROTECCIÓ DE DADES
En compliment de la Llei (UE) 2016/679 del RGPD, us informem que les dades personals del client i la resta d'informació facilitada mitjançant el formulari d'inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer per al vostre tractament, propietat d'OPORTUNISSIMO, mentre no se sol·licite la cancel·lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, l'atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi i la millora de la dita atenció, així com a la promoció de productes i serveis propis i de terceres empreses vinculades a OPORTUNISSIMO.

Així mateix, se us informa que les vostres dades seran posades a disposició d'altres empreses per a les finalitats indicades. OPORTUNISSIMO tractarà aquestes dades amb la màxima confidencialitat sent el destinatari únic i exclusiu de les mateixes, i no efectuant cessions o comunicacions a tercers al marge de les assenyalades per la normativa vigent.
14. CONTRASENYES
OPORTUNISSIMO facilitarà l'ús de contrasenyes personals al client que es registri com a tal al lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per accedir als serveis prestats per mitjà del Lloc Web. El client haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, quants danys o conseqüències de tota mena es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya daccés telemàtic als serveis vinculats al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment pel client. El client es compromet a notificar a OPORTUNISSIMO de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.
15. LLEI APLICABLE I FUR
Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.
Product added to wishlist
Product added to compare.
Your cookie settings

This store asks you to accept cookies for performance, social media and advertising purposes. Social media and advertising cookies of third parties are used to offer you social media functionalities and personalized ads. Do you accept these cookies and the processing of personal data involved?

Necessary cookies
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Cookie name Provider Purpose Expiry
PrestaShop-# www.oportunissimo.com This cookie helps keep user sessions open while they are visiting a website, and help them make orders and many more operations such as: cookie add date, selected language, used currency, last product category visited, last seen products, client identification, name, first name, encrypted password, email linked to the account, shopping cart identification. 480 hours
Statistic cookies
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Cookie name Provider Purpose Expiry
collect Google It is used to send data to Google Analytics about the visitor's device and its behavior. Track the visitor across devices and marketing channels. Session
r/collect Google It is used to send data to Google Analytics about the visitor's device and its behavior. Track the visitor across devices and marketing channels. Session
_ga Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 years
_gat Google Used by Google Analytics to throttle request rate 1 day
_gd# Google This is a Google Analytics Session cookie used to generate statistical data on how you use the website which is removed when you quit your browser. Session
_gid Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 day
Content not available